Kết quả tìm kiếm

 • Cân đóng bao hạt 1 phễu cân PM01
  Mã: Can-dong-bao-PM01

  - Cân đóng bao PM01 định lượng trực tiếp.
  - Cân đóng bao nguyên liệu dạng hạt, dạng viên.
  - Mức cân: 10kg – 60kg/bao
  - Năng suất: 300 bao/h.

 • Cân đóng bao hạt 2 phễu cân PM02
  Mã: Can-dong-bao-PM02

  - Cân đóng bao PM02 định lượng trực tiếp.
  - Cân đóng bao nguyên liệu dạng hạt, dạng viên.
  - Mức cân: 10kg – 50kg/bao
  - Năng suất: 450-600 bao/h.

 • Cân đóng bao hạt 3 đầu cân PM03
  Mã: Can-dong-bao-PM03

  - Cân đóng bao PM03 3 đầu cân định lượng trực tiếp.
  - Cân đóng bao nguyên liệu dạng hạt, dạng viên.
  - Mức cân: 10kg – 50kg/bao
  - Năng suất: 750-900 bao/h.

 • Cân đóng bao bột 1 phễu PM04
  Mã: Can-dong-bao-PM04

  - Cân đóng bao 1 phễu cân PM04 định lượng vít tải.
  - Nguyên liệu dạng bột.
  - Mức cân: 10kg – 50kg/bao
  - Năng suất: 200 bao/h.

 • Cân đóng bao bột 2 phễu PM05
  Mã: Can-dong-bao-PM05

  - Cân đóng bao bột 2 phễu cân PM05 định lượng vít tải.
  - Cân đóng bao nguyên liệu dạng bột.
  - Mức cân: 10kg – 50kg/bao
  - Năng suất: 500 bao/h.

 • Cân đóng bao 4 phễu PM06
  Mã: Can-dong-bao-PM06

  - Cân đóng bao 4 phễu PM06 định lượng trực tiếp.
  - Cân đóng bao nguyên liệu dạng hạt, bột.
  - Mức cân: 10kg – 50kg/bao
  - Năng suất: 1200 bao/h.

 • Cân đóng gói 0.5kg-10kg 4 phễu PM07
  Mã: Can-dong-goi-PM07

  - Định lượng trực tiếp.
  - Nguyên liệu dạng hạt.
  - Mức cân: 0.5kg – 10kg/bao
  - Năng suất: 1400 bao/h.

 • Máy đóng gói 0.5kg-10kg 6 phễu cân PM08
  Mã: May-dong-goi-PM08

  - Định lượng trực tiếp.
  - Nguyên liệu dạng hạt, bột.
  - Mức cân: 0.5kg – 10kg/bao
  - Năng suất: 1800 bao/h.

 • Cân đóng gói 0.5kg-10kg 2 phễu PM14
  Mã: Can-dong-goi-PM14

  - Định lượng trực tiếp.
  - Nguyên liệu dạng hạt, bột.
  - Mức cân: 0.5kg – 10kg/bao
  - Năng suất: 700 bao/h.

 • Cân đóng bao 1 phễu PM09
  Mã: Can-dong-bao-PM09

  - Cân đóng bao 1 phễu PM09 định lượng băng tải.
  - Cân đóng bao nguyên liệu dạng bột, dạng hạt.
  - Mức cân: 10kg – 50kg/bao
  - Năng suất: 200 bao/h.

 • Cân đóng bao 2 phễu PM10
  Mã: Can-dong-bao-PM10

  - Cân đóng bao 2 phễu PM10 định lượng băng tải.
  - Cân đóng bao nguyên liệu dạng bột, dạng hạt.
  - Mức cân: 10kg – 50kg/bao
  - Năng suất: 400 bao/h.

 • Cân đóng bao bột cá PM11
  Mã: Can-dong-bao-PM11

  - Cân đóng bao bột cá PM11 định lượng vít tải 2 cấp.
  - Cân đóng bao nguyên liệu bột cá độ ẩm <10%.
  - Mức cân: 10kg – 60kg/bao
  - Năng suất: 200 bao/h.

 • Cân đóng bao phân bón vi sinh PM12
  Mã: Can-dong-bao-PM12

  - Cân đóng bao định lượng vít tải 2 cấp.
  - Cân đóng bao bột, độ ẩm đến 30%, phù hợp cân đóng bao phân bón hữu cơ vi sinh
  - Mức cân: 10kg – 60kg/bao
  - Năng suất: 200 bao/h.

 • Cân đóng bao lớn bao jumbo PM13
  Mã: Can-dong-bao-PM13

  - Cân đóng bao lớn bao jumbo PM13
  - Phương pháp định lượng tùy theo loại nguyên liệu hạt hay bột.
  - Mức cân: 500 – 2000kg/bao
  - Năng suất: 20 bao/h.

 • Cân định lượng phối trộn MSWS01
  Mã: Can-dinh-luongMSWS01

  - Cân định lượng 01 phễu cân chung.
  - Cân định lượng gián đoạn từng loại nguyên liệu.
  - Cân định lượng bằng vít tải.

   

 • Cân định lượng phối trộn MSWS02
  Mã: MSWS02

  - Nhiều phễu cân.
  - Định lượng cùng lúc các loại nguyên liệu.
  - Định lượng trực tiếp hoặc vít tải

 • Cân định lượng phối trộn MSWS03
  Mã: MSWS03

  - Định lượng liên tục các loại nguyên liệu.
  - Định lượng bằng cân băng tải.

 • Cân định lượng phối trộn MSWS04
  Mã: MSWS04

  - Cân trực tiếp bồn chứa nguyên liệu.
  - Định lượng cùng lúc các loại nguyên liệu.
  - Định lượng trực tiếp hoặc vít tải

   

 • Cân đóng bao phân bón vi sinh PM15
  Mã: Can-dong-bao-PM15

  - Cân đóng bao PM15 định lượng vít tải 2 cấp.
  - Cân đóng bao bột, độ ẩm đến 30%.
  - Mức cân: 10kg – 60kg/bao
  - Năng suất: 400 bao/h.

 • Máy đóng gói tự động bao bì cuộn màng film SV-V Series
  Mã: May-dong-goi-SV-V

  - Máy đóng gói tự động bao bì cuộn màng film SV-V Series cân định lượng điện tử
  - Mức cân: 200g – 5kg/túi
  - Năng suất: 15-30 túi/phút.

 • Máy đóng gói tự động bao bì túi hàn ép sẵn SV-R Series
  Mã: May-dong-goi-SV-R

  - Máy đóng gói tự động bao bì túi hàn ép sẵn SV-R Series cân định lượng điện tử
  - Mức cân: 1kg – 5kg/túi
  - Năng suất: 15-30 túi/phút.