Cân treo, cân móc cẩu

- Cân treo thông thường, cân treo không dây.
- Mức cân: 1t – 30t.
- Hiển thị: LED cao 37,5mm, bộ chỉ thị không dây