Chi tiết sản phẩm - Can-dinh-luongMSWS01

Cân định lượng phối trộn MSWS01

  - Cân định lượng phối trộn MSWS01 sử dụng 01 phễu cân.

  - Cân định lượng phối trộn MSWS01 định lượng tuần tự từng thành phần nguyên liệu cần phối trộn.

  - Cân định lượng phối trộn MSWS01 được điều khiển bằng phần mềm điều khiển lưu trữ tỉ lệ % các thành phần nguyên liệu.

  - Hệ thống điều khiển nhận tín hiệu từ phần mềm và điều khiển quá trình định lượng.

 • Hình ảnh
 • Thông số kỹ thuật
 • Kích thước
 • Sản phẩm thay thế

Cân định lượng phối trộn MSWS01 - 01 phễu cân, định lượng tuần tự từng thành phần nguyên liệu cần phối trộn

Cân định lượng phối trộn MSWS01 - 01 phễu cân, định lượng tuần tự từng thành phần nguyên liệu cần phối trộn thông qua hệ thống điều khiển nhận tín hiệu từ phần mềm quản lý và điều khiển.

 

Cân định lượng phối trộn MSWS01 - 01 phễu cân, định lượng tuần tự từng thành phần nguyên liệu cần phối trộn

Cân định lượng phối trộn MSWS01 - 01 phễu cân chung

 

Cân định lượng phối trộn MSWS01 - 01 phễu cân, định lượng tuần tự từng thành phần nguyên liệu cần phối trộn

 Cân định lượng phối trộn MSWS01 - định lượng tuần tự từng thành phần nguyên liệu cần phối trộn qua hệ thống vít tải

 

Cân định lượng phối trộn MSWS01 - 01 phễu cân, định lượng tuần tự từng thành phần nguyên liệu cần phối trộn

Cân định lượng phối trộn MSWS01 - 01 phễu cân, định lượng tuần tự từng thành phần nguyên liệu cần phối trộn thông qua hệ thống điều khiển nhận tín hiệu từ phần mềm quản lý và điều khiển

 

Cân định lượng phối trộn MSWS01 - 01 phễu cân, định lượng tuần tự từng thành phần nguyên liệu cần phối trộn

Cân định lượng phối trộn MSWS01 kết hợp hệ thống trộn và hệ thống cân đóng bao thành phẩm


Tags: cân định lượng, can dinh luong, phối trộn, phoi tron, cân điện tử, can dien tu