Chi tiết sản phẩm - Can-dong-bao-PM15

Cân đóng bao phân bón vi sinh PM15

  • Hình ảnh
  • Thông số kỹ thuật
  • Kích thước
  • Sản phẩm thay thế

Video clip cân đóng bao PM15

 

 

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM15 - chuyên dùng cho cân đóng bao phân hữu cơ vi sinh

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM15 - chuyên dùng cho cân đóng bao phân hữu cơ vi sinh

 

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM15 - chuyên dùng cho cân đóng bao phân hữu cơ vi sinh

Bộ định lượng vít tải 2 cấp được thiết kế đặc biệt tự phá vỡ phần nguyên liệu bị nén trong vít tải, chuyên dùng cho cân đóng bao phân hữu cơ vi sinh hoặc nguyên liệu bột với độ ẩm tới 30%

 

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM15 - chuyên dùng cho cân đóng bao phân hữu cơ vi sinh

 Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM15 - gồm 2 hệ thống kẹp bao, cân và xả độc lập, phù hợp các hệ thống sản xuất với năng suất vừa

 

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM12 - chuyên dùng cho cân đóng bao phân hữu cơ vi sinh

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM15 - tại khu sản xuất công ty phân bón Sê Công - Gia Lai

 

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM15 - chuyên dùng cho cân đóng bao phân hữu cơ vi sinh

 Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM15 - tại khu sản xuất công ty phân bón Sê Công - Gia Lai

 

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM15 - chuyên dùng cho cân đóng bao phân hữu cơ vi sinh

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM15 - tại khu sản xuất công ty phân bón Sê Công - Gia Lai

 

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM15 - chuyên dùng cho cân đóng bao phân hữu cơ vi sinh

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM15 - tại khu sản xuất công ty phân bón Sê Công - Gia Lai

 

Tags: cân đóng bao, can dong bao, cân đóng gói, can dong goi, cân định lượng, can dinh luong, cân điện tử, can dien tu, phân bón, phan bon, hữu cơ vi sinh, huu co vi sinh