Loadcell điểm đơn

- Dùng cho cân bàn, cân phuy, cân đóng bao, cân đóng gói, cân đĩa, cân thuỷ sản, cân tiểu li..

- Vật liệu: nhôm hợp kim, thép hợp kim hoặc thép khong gỉ.