Cân chiết nạp - cân chiết rót

- Hệ thống cân điện tử cân chiết rót chất lỏng được thiết kế trên sự phát triển về lĩnh vực điện, điện tử và điều khiển tự động giúp cho việc cân đo các sản phẩm đạt năng suất và độ chính xác cao.
- Với việc tối ưu hóa và tự động hóa quá trình cân giúp giảm nhân công sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, giảm thất thoát nguyên vật liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất.

 • Cân chiết nạp gas LFS01
  Mã: LFS01

  - Cân chiết gas đơn.
  - 01 van ngang, 01 van đứng.
  - Mức cân: 150kg.

  - Bước nhảy: 20g

   

 • Cân chiết nạp gas LFS04
  Mã: LFS04

  - Cân chiết gas đôi.
  - 02 van ngang, 01 van đứng.
  - Mức cân: 150kg.

  - Bước nhảy: 20g

 • Cân chiết rót LFS02
  Mã: LFS02

  - Định lượng 2 cấp.
  - Nguyên liệu dạng lỏng.
  - Mức cân: 60 kg
  - Bước nhảy: 10 g.

 • Cân chiết rót LFS03
  Mã: LFS03

  - Định lượng 2 cấp.
  - Nguyên liệu dạng lỏng.
  - Mức cân: 60 kg
  - Bước nhảy: 10 g.

 • Cân chiết rót LFS05
  Mã: LFS05

  - Định lượng 2 cấp.
  - Nguyên liệu dạng lỏng.
  - Mức cân: 300 kg
  - Bước nhảy: 50 g.