Máy đo lực, kiểm tra độ bền

- Thiết bị kiểm tra độ bền vật liệu, đo lực (sử dụng thiết bị ngành cân điện tử) là giải pháp kiểm tra chính xác các thông số cơ lí của nguyên liệu, thành phẩm …, kiểm soát chất lượng sản phẫm hoặc vật tư
- Do sử dụng thiết bị ngành cân điện tử nên thông số kiểm tra chính xác, dễ dàng cài đặt, hiệu chỉnh và sử dụng, dễ dàng kết nối dữ liệu với phần mềm kiểm tra.
- Kiểm tra lực kéo, lực nén, momen uốn, momen xoắn … tùy theo vật liệu hoặc sản phẩm cần kiểm tra.
- Phần mềm quản lý dữ liệu cần kiểm tra, lưu trữ và in ấn dữ liệu.