Cân ô tô bàn cân thép - bê tông

- Bàn cân khung bằng thép CT3 kết hợp mặt bàn bê tông, khai thác tối đa khả năng làm việc của vật liệu.

- Thiết kế đặc biệt để phù hợp với tình trạng cân xe ôtô chở quá tải ở Việt Nam

- Lắp đặt và thi công nhanh chóng.

- Sử dụng tốt trong môi trường công nghiệp.
- Cân ô tô - cân xe tải Sao Việt - catalogue download.

 

 • Cân ô tô cân xe tải TS09
  Mã: Can-o-to-TS09

  - Cân ô tô kiểu cân nửa nổi.
  - Mức cân: từ 40t – 100t.
  - Kích thước: (6m-18m) x 3m.
  - Vật liệu: thép + bê tông.

 • Cân ô tô cân xe tải TS10
  Mã: Can-o-to-TS10

  - Cân ô tô kiểu cân nổi.
  - Mức cân: từ 40t – 100t.
  - Kích thước: (6m-18m) x 3m.
  - Vật liệu: thép + bê tông.

 • Cân ô tô cân xe tải WB07
  Mã: Can-o-to-WB07

  - Cân ô tô kiểu cân nửa nổi.
  - Mức cân: từ 40t – 100t.
  - Kích thước: (6m-18m) x 3m.
  - Vật liệu: thép + bê tông.

 • Cân ô tô cân xe tải WB05
  Mã: Can-o-to-WB05

  - Cân ô tô kiểu cân nổi.
  - Mức cân: từ 40t – 100t.
  - Kích thước: (6m-18m) x 3m.
  - Vật liệu: thép + bê tông.

 • Cân ô tô cân xe tải WB06
  Mã: Can-o-to-WB06

  - Cân ô tô kiểu cân chìm.
  - Mức cân: từ 40t – 100t.
  - Kích thước: (6m-18m) x 3m.
  - Vật liệu: thép + bê tông.

 • Cân ô tô cân xe tải WB11
  Mã: Can-o-to-WB11

  - Cân ô tô kiểu cân nửa nổi.
  - Mức cân: từ 40t – 100t.
  - Kích thước: (6m-18m) x 3m.
  - Vật liệu: thép + bê tông.

 • Cân ô tô cân xe tải TS13
  Mã: Can-o-to-TS13

  - Cân ô tô kiểu cân chìm.
  - Mức cân: từ 40t – 100t.
  - Kích thước: (6m-18m) x 3m.
  - Vật liệu: thép + bê tông.