Máy may bao tự động cắt chỉ,

Hệ thống máy may bao, máy khâu,máy gấp miệng bao. Sử dụng máy may cầm tay. Máy gấp mép sử dụng motor có bộ điều tốc. Tốc độ máy gấp mép tử 6 đến 16 mét / phút. Pulley máy gấp mép là pulley nhưa POM, dây curoa gấp mép là dây PVC, dầy rmm. Hệ thống máy gấp mép được thiết kế dể dàng tăng đưa và thay dây curoa.
  • Máy may bao tự động cắt chỉ, sử dụng máy may cầm tay Newlong NP7A
    Mã: Máy may bao

    Hệ thống máy may bao, máy khâu,máy gấp miệng bao. Sử dụng máy may cầm tay. Máy gấp mép sử dụng motor có bộ điều tốc. Tốc độ máy gấp mép tử 6 đến 16 mét / phút. Pulley máy gấp mép là pulley nhưa POM, dây curoa gấp mép là dây PVC, dầy rmm. Hệ thống máy gấp mép được thiết kế dể dàng tăng đưa và thay dây curoa.