Cân sàn

- Kiểu cân điện tử 4 loadcell.

- Mức cân tối đa: 20.000kg.

- Kích thước bàn cân tối đa: 3000 x 3000mm