Cân bàn

- Kiểu cân điện tử 1 loadcell.

- Mức cân tối đa: 750kg.

- Kích thước bàn cân tối đa: 600 x 800mm