Chi tiết sản phẩm - Can-dong-bao-PM20

Cân đóng bao tinh bột mì PM20 bao giấy miệng kín

  Cân đóng bao tinh bột mì 1 phễu cân, bao giấy miệng kín model PM20

  - Mức cân: 25 kg/bao.

  - Năng suất: 200 bao/h.

  - Định lượng gián tiếp bằng hệ thống vít tải định lượng 2 cấp tốc độ.

  - Cân đóng bao chuyên dùng cho cân đóng bao tinh bột mì, tinh bột sắn hoặc cho các nguyên liệu dạng dạng bột có độ bụi cao, nguyên liệu nóng >40oC.

  - Cân đóng bao dùng cho bao miệng kín (bao giấy miệng bao không cần may, dùng trong thực phẩm).

  - Cân đóng bao - cân đóng gói Sao Việt - catalogue download.

 • Hình ảnh
 • Thông số kỹ thuật
 • Kích thước
 • Sản phẩm thay thế

Cân đóng bao chuyên dùng cho cân đóng bao tinh bột mì, tinh bột sắn hoặc cho các nguyên liệu dạng dạng bột có độ bụi cao, nguyên liệu nóng >40oC.

Cân đóng bao chuyên dùng cho cân đóng bao tinh bột mì, tinh bột sắn, cân đóng bao dùng cho bao miệng kín (bao giấy miệng bao không cần may, dùng trong thực phẩm).

 

Cân đóng bao chuyên dùng cho cân đóng bao tinh bột mì, tinh bột sắn, cân đóng bao dùng cho bao giấy miệng kín

Cân đóng bao chuyên dùng cho cân đóng bao tinh bột mì, tinh bột sắn hoặc cho các nguyên liệu dạng dạng bột có độ bụi cao, nguyên liệu nóng >40oC.

 

Cân đóng bao chuyên dùng cho cân đóng bao tinh bột mì, tinh bột sắn, cân đóng bao dùng cho bao giấy miệng kín

 Cân đóng bao chuyên dùng cho cân đóng bao tinh bột mì, tinh bột sắn, cân đóng bao dùng cho bao giấy miệng kín

 

Tags: cân đóng bao, can dong bao, cân đóng gói, can dong goi, máy đóng bao, máy đóng gói, cân điện tử, can dien tu