Chi tiết sản phẩm - BTA AmCells USA

Loadcell (cảm biến lực) BTA AmCells USA

  • Hình ảnh
  • Thông số kỹ thuật
  • Kích thước
  • Sản phẩm thay thế
Tags: Loadcell, load cell, cảm biến lực, cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo, BTA, AmCells, USA