Chi tiết sản phẩm - CBS02

Cân băng tải CBS02

  Hệ thống cân điện tử cân băng tải CBS02

  - Cân và lưu trữ dữ liệu cân, hiển thị lưu lượng dòng nguyên liệu cân, khối lượng tổng.

  - Kiểm soát lưu lượng nguyên liệu hoặc thành phẩm trong dây chuyền sản xuất.

  - Kết hợp điều khiển các thiết bị khác trong hệ thống

  - Áp dụng cho các nguyên liệu cân dạng rời.

 • Hình ảnh
 • Thông số kỹ thuật
 • Kích thước
 • Sản phẩm thay thế
Tags: cân băng tải, can bang tai, định lượng, dinh luong, cân điện tử, can dien tu