Kết quả tìm kiếm

  • Cân sàn bán điện tử FL13
    Mã: FL13

    - Được thiết kế để chuyển đổi từ cân sàn cơ khí sang cân sàn bán điện tử.
    - Lắp đặt dễ dàng, chính xác và ổn định.