Chi tiết sản phẩm - MSWS03

Cân định lượng phối trộn MSWS03

  - Mỗi cân băng tải cho từng thành phần nguyên liệu.

  - Định lượng cùng lúc và liên tục các thành phần nguyên liệu cần phối trộn nên công suất cao, trộn đều.

  - Phần mềm điều khiển lưu trữ tỉ lệ % các thành phần nguyên liệu.

  - Hệ thống điều khiển nhận tín hiệu từ phần mềm và điều khiển quá trình định lượng.

 • Hình ảnh
 • Thông số kỹ thuật
 • Kích thước
 • Sản phẩm thay thế

Cân định lượng phối trộn MSWS02 - nhiều phễu cân, định lượng cùng lúc các thành phần nguyên liệu cần phối trộn thông qua hệ thống cân băng tải liên tục, phối trộn đều và công suất cao

Cân định lượng phối trộn MSWS02 - nhiều phễu cân, định lượng cùng lúc các thành phần nguyên liệu cần phối trộn thông qua hệ thống cân băng tải liên tục, phối trộn đều và công suất cao.

 

Cân định lượng phối trộn MSWS02 - nhiều phễu cân, định lượng cùng lúc các thành phần nguyên liệu cần phối trộn thông qua hệ thống cân băng tải liên tục, phối trộn đều và công suất cao

Cân định lượng phối trộn MSWS02 - 04 cân băng tải riêng cho 04 thành phần nguyên liệu.

 

Tags: cân định lượng, can dinh luong, phối trộn, phoi tron, cân băng tải, can bang tai, cân điện tử, can dien tu